•  
Jednotka na trhu
 v dodávke zbraní a streliva.

Jednotka na trhu
v dodávke zbraní a streliva.

Doprava zdarma
nad 99 EUR.

Doprava zdarma
nad 99 EUR.

Dodanie tovaru
do 3 pracovných dní.

Dodanie tovaru
do 3 pracovných dní.

Kategórie zbraní

  • zbraň kategórie A, je možné kúpiť len osobne na zákade občianskeho preukazu, zbrojného preukazu, nákupného povolenia a udelenej výnimky MV SR - PPZ
  • zbraň kategórie B, je možné kúpiť len osobne na základe občianskeho preukazu, zbrojného preukazu a nákupného povolenia.
  • zbraň kategórie C, je možné kúpiť len osobne na základe občianskeho preukazu, a zbrojného preukazu. Takáto zbraň podlieha ohlasovacej a evidenčnej povinnosti.

§ 14

(1) Zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. b), c), e) až h), j), l) až n), strelivo do zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 c), d), f) a nábojky môže nadobudnúť do vlastníctva právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony.= Vek a spôsobilosť na právne úkony osoba deklaruje ID – občianskym preukazom ( prípadne slovenským pasom). Z dôvodu stotožnenia musí byť kupujúci osobne prítomný.

(2) Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), d), i) a k) možno na základe povolenia, zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz. Vzor povolenia je uvedený v prílohe č. 5a.zákona. Strelivo do zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a) a k) môže nadobudnúť do vlastníctva len právnická osoba, ktorá je držiteľom zbrane, do ktorej je určené alebo fyzická osoba, ktorá je držiteľom zbrane, do ktorej je určené.

NOVINKY V NAŠEJ PONUKE

zobraziť všetky položky
Nenašiel sa žiadny produkt, ktorý by vyhovoval zadaným kritériám.
  •  
Nenašiel sa žiadny produkt, ktorý by vyhovoval zadaným kritériám.